T.C.

NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısının

04/07/2023 Tarihli 1. Birleşim 1. Oturumuna Ait

Karar Özetleri

04.07.2023

301
Gündem 1: Belediyemizin 2023 yılı gider bütçesinde ödeneği yetmeyen ve tertibi açılmayan kalemler için ek ödenek verilmesi hususunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesi toplantıya katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.


04.07.2023

302
Gündem 2: Yeni Yapı İnş. San. Tic. AŞ ile Belediyemiz arasında imzalanan Nazilli ilçesi Yeni Mh. 627 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı işi ile paylaşımı tamamlanan ancak satışı yapılamayan 7 adet ticari bağımsız bölümün ( A Blok 56, 63, 70 ve B Blok 58, 66, 69, 77 bağımsız bölüm numaralı taşınmazların) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca satılması hususu, 5393 sayılı kanunun 22. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 10. Maddesine göre karar yeter sayısı sağlanamadığından gündem maddesi ile ilgili karar alınamamıştır.

T.C.

NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısının

04/07/2023 Tarihli 1. Birleşim 2. Oturumuna Ait

Karar Özetleri


04.07.2023

303
Gündem 1: 2023 yılı ek bütçesinin Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine uygun olduğu tespit edilmiş olup bütçenin hazırlandığı şekliyle 145.500.000,00 TL gelir ve gider denkliği sağlandığına ait komisyon raporu yapılan oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir.

#ilangovtr

Ilan no : ILN01869772