Nazilli Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısının 05 Eylül 2023 Salı günü gerçekleşen 1. Birleşim 1. Oturumu ve 07 Ağustos 2023 Perşembe günü gerçekleşen 1. Birleşim 2. oturumuna ait karar özetleri yayımlandı.

T.C.

NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı  Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısının

05/09/2023 Tarihli 1. Birleşim 1. Oturumuna Ait

Karar Özetleri     

TARİHKARAR NOKARARIN KONUSU
05.09.2023324Gündem 1: Arslanlı Mahallesi 225 ada 5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17 nolu parsellerde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu, yapılan oylama sonucu  İmar Komisyonuna havalesi  oy birliği ile kabul edilmiştir.    
05.09.2023325Gündem 2: Prof.Muammer Aksoy Mahallesi 1599 ada 44 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu , yapılan oylama sonucu  İmar Komisyonuna havalesi  oy birliği ile kabul edilmiştir.       
05.09.2023326Gündem 3: İsabeyli Mahallesi 1444-3021-3641-3690-3691 nolu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu, yapılan oylama sonucu  İmar Komisyonuna havalesi  oy birliği ile kabul edilmiştir.       
05.09.2023327Gündem 4: Aydın İli Nazilli İlçesi 20-B-07-D-3-B Pafta Karaçay Mahallesi Park Alanı –Yaya Yolu Düzenlemesi ve Regülatör Alanı 1/1000 Uygulama İmar Plan Değişikliği hususu, yapılan oylama sonucu  İmar Komisyonuna havalesi  oy birliği ile kabul edilmiştir.       
05.09.2023328       Gündem 5: ; Aydın İli Nazilli İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 2082, 2083, 20842085, 2086  ve 2087 Adalar 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği Hususu, yapılan oylama sonucu  İmar Komisyonuna havalesi  oy birliği ile kabul edilmiştir.       
05.09.2023329Gündem 6:     Tarımsal arazi vasfındaki taşınmazların 10 yıla kadar kiraya verilmesi hususunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 
05.09.2023330Gündem 7:   Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev Yetki Ve Çalişma Yönetmeliğinde, MADDE 20 – (1) İlk defa müfettiş olacaklar için; belediye müfettişliğine müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak zorunludur.
(2)Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve yeterlik sınavı sonucunda denetim elemanlığına atanmış olanlardan bu Yönetmelikte öngörülen eğitim şartlarını taşıyanlar, giriş sınavına tabi tutulmaksızın naklen veya açıktan belediye müfettişliğine atanabilirler. Şeklinde değişiklik yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.  
05.09.2023331Gündem 8: Enflasyon nedeniyle 2023 Yılı için gelir tarife değişikliği yapılması hususunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesineyapılan oylama sonucu  Plan Bütçe  Komisyonuna havalesi  oy çokluğu ile kabul edilmiştir.   

T.C.

NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı  Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısının

07/09/2023 Tarihli 1. Birleşim 2. Oturumuna Ait

Karar Özetleri     

TARİHKARAR NOKARARIN KONUSU
07.09.2023332Gündem 1: Prof.Muammer Aksoy Mahallesi 1599 ada 44 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılan oylama sonucu komisyondan  geldiği şekliyle oy birliği  ile kabul edilmiştir.   
07.09.2023333Gündem 2: İsabeyli Mahallesi 1444-3021-3641-3690-3691 nolu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılan oylama sonucu komisyondan  geldiği şekliyle oy birliği  ile kabul edilmiştir.       
07.09.2023334Gündem 3:  Aydın İli Nazilli İlçesi 20-B-07-D-3-B Pafta Karaçay Mahallesi Park Alanı –Yaya Yolu Düzenlemesi ve Regülatör Alanı 1/1000 Uygulama İmar Plan Değişikliği yapılan oylama sonucu komisyondan  geldiği şekliyle oy birliği  ile edilmiştir.       
07.09.2023335Gündem 4: Aydın İli Nazilli İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 2082, 2083, 2084, 2085, 2086 ve 2087 Adalar 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılan oylama sonucu komisyondan  geldiği şekliyle oy birliği  ile kabul edilmiştir.       
07.09.2023336 Gündem 5: – Kiralama sürelerinin 07/10/2021 tarih, 161 sayılı meclis kararında 31/12/2028 yılına kadar kiralanmasına karar verilen taşınmazlar ile eşitlenmesi bakımından 31/12/2028 tarihine kadar kiraya verilmesi yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir.       
07.09.2023337Gündem 6:     2023 yılı ek Gelir Tarifesi,  vergi ve harç tarifesinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen azami ve asgari hatlar arasında belde halkının, sosyo-ekonomik gelişmesi göz önünde bulundurularak, düzenlediği görülmüş olup, 2023 yılı ek gelir tarifesi yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir.

#ilangovtr

Ilan no : ILN01870606