Nazilli Belediyesi, Ekim ayı meclis karar özeti

Nazilli Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısının 03 Ekim 2023 Salı günü gerçekleşen 1. Birleşim 1. Oturumu ve 05 Ekim 2023 Perşembe günü gerçekleşen 1. Birleşim 2. oturumuna ait karar özetleri yayımlandı.

T.C.

NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı  Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının

03/10/2023 Tarihli 1. Birleşim 1. Oturumuna Ait

Karar Özetleri     

TARİHKARAR NOKARARIN KONUSU
03.10.2023338Gündem 1: Arslanlı Mahallesi 225 ada 5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17 nolu parsellerde Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  hususu, yapılan oylama sonucu  İmar Komisyonuna havalesi  oy birliği ile kabul edilmiştir.   
03.10.2023339Gündem 2: Ocaklı, Yıldıztepe ve Zafer Mahallelerine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu , yapılan oylama sonucu  İmar Komisyonuna havalesi  oy birliği ile kabul edilmiştir.     
03.10.2023340Gündem 3: Dallıca Mahallesi 1268,1269,1270 ve 1272 parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Planı Değişikliği hususu, yapılan oylama sonucu  İmar Komisyonuna havalesi  oy birliği ile kabul edilmiştir.        
03.10.2023341Gündem 4: Zafer Mahallesi 2107 Ada 5,7 ve 9 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İçin ADM Elektrik Dağıtım Şirketinin Askı İtirazı hususunun yapılan oylama sonucu  İmar Komisyonuna havalesi  oy birliği ile kabul edilmiştir.      
03.10.2023342      Gündem 5: ; Belediye Encümeninin 25.09.2023 tarih 570 sayılı kararı ile aynen kabul edilen 2024 yılı Gelir Tarifesinin Plan Bütçe Komisyonuna havalesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir            
03.10.2023343Gündem 6:  Belediye Encümeninin 25/09/2023 tarih, 569 Sayılı kararı ile aynen kabul edilen 2024 Yılı Performans Programının Plan Bütçe Komisyonuna havalesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.  
03.10.2023344Gündem 7:   Belediye Encümeninin 25.09.2023 tarih 565 sayılı kararı ile kabul edilen 2024 Yılı Bütçe Tasarısının Plan Bütçe Komisyonuna havalesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.  
03.10.2023345Gündem 8: Eycelli Mh. 154 ada 7 parsel, 3. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan Eycelli Mh. 152 ada 1 parsel sayılı taşınmazların 2019-2023 yılları kamulaştırma yatırım programına alınması hususunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir .
03.10.2023346Gündem 9: Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre ayni sermaye olarak Nazbel Ulaştırma Su İnş.Hiz.İşl.San. ve Tic. A.Ş.’ye devri hususunun Plan Bütçe Komisyonuna havalesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
03.10.2023347Gündem 10: Durasallı Mah. 110 ada 3 parsel ve 109 ada 16 parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Planı Değişikliği hususu, yapılan oylama sonucu  İmar Komisyonuna havalesi  oy birliği ile kabul edilmiştir.

T.C.

NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı  Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının

05/10/2023 Tarihli 1. Birleşim 2. Oturumuna Ait

Karar Özetleri                                                                                       

TARİHKARAR NOKARARIN KONUSU
05.10.2023348Gündem 1: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna katılan üyelerin oy birliği ile uygun görmediği; Arslanlı Mahallesi 225 ada 5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17 nolu parsellerde Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu, yapılan oylama sonucu  komisyondan geldiği şekliyle  oy birliği ile kabul edilmiştir.   
05.10.2023349Gündem 2: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna katılan üyelerin oy birliği ile uygun gördüğü;Ocaklı, Yıldıztepe ve Zafer Mahallelerine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu yapılan oylama sonucu  komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.     
05.10.2023350Gündem 3: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna katılan üyelerin oy birliği ile uygun gördüğü; Dallıca Mahallesi 1268,1269,1270 ve 1272 parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Planı Değişikliği hususu yapılan oylama sonucu  komisyondan geldiği şekliyle  oy birliği ile kabul edilmiştir.        
05.10.2023351Gündem 4: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna katılan üyelerin oy birliği ile uygun görmediği, Zafer Mahallesi 2107 Ada 5,7 ve 9 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İçin ADM Elektrik Dağıtım Şirketinin Askı İtirazı yapılan oylama sonucu Komisyonundan geldiği şekliyle  oy birliği ile kabul edilmiştir.      
05.10.2023352 Gündem 5:  Plan Bütçe Komisyonuna katılan üyelerin oy birliği ile karar aldığı        2024 yılı Gelir Tarifesi, yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir            
05.10.2023353Gündem 6:  Plan Bütçe Komisyonuna katılan üyelerin oy birliği ile karar aldığı  2024 Yılı Performans Programı,  yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir        
05.10.2023354Gündem 7:  Plan Bütçe Komisyonuna katılan üyelerin oy birliği ile karar aldığı  2024 Yılı Bütçe Tasarısı, yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir        
05.10.2023355Gündem 8: Plan Bütçe Komisyonuna katılan üyelerin oy birliği ile karar aldığı Eycelli Mh. 154 ada 7 parsel, 3. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan Eycelli Mh. 152 ada 1 parsel sayılı taşınmazların 2019-2023 yıllarını kapsayan 5 yıllık kamulaştırma programına alınması hususu, yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.      
05.10.2023356Gündem 9: Plan Bütçe Komisyonuna katılan üyelerin oy birliği ile karar aldığı, Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre ayni sermaye olarak Nazbel Ulaştırma Su İnş.Hiz.İşl.San. ve Tic. A.Ş.’ye devrinin yapılması hususu, yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.  
05.10.2023357Gündem 10: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca, İmar Komisyonuna katılan üyelerin oy çokluğu ile uygun gördüğü; Durasallı Mah. 110 ada 3 parsel ve 109 ada 16 parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Planı Değişikliği hususu yapılan oylama sonucu  komisyondan geldiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edilmiştir.    

#ilangovtr

Ilan no : ILN01901607