Nazilli Belediyesi, Ağustos ayı meclis karar özeti

Nazilli Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Ağustos ayı olağan meclis toplantısının 01 Ağustos 2023 Salı günü gerçekleşen 1. Birleşim 1. Oturumu ve 03 Ağustos 2023 Perşembe günü gerçekleşen 1. Birleşim 2. oturumuna ait karar özetleri yayımlandı.

T.C.

NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısının

01/08/2023 Tarihli 1. Birleşim 1. Oturumuna Ait

Karar Özetleri  

TARİHKARAR NOKARARIN KONUSU
01.08.2023304Gündem 1: Arslanlı Mahallesi 225 ada 5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu , yapılan oylama sonucu İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir
01.08.2023305Gündem 2: Cumhuriyet Mahallesi 494 nolu Ada İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu , yapılan oylama sonucu İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir  
01.08.2023306Gündem 3: Cumhuriyet Mahallesi 567 nolu Ada İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar PlanıDeğişikliği hususunun , yapılan oylama sonucu İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir  
01.08.2023307Gündem 4: Karaçay Mahallesi 1519 parsel 15 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu, yapılan oylama sonucu İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir  
01.08.2023308Gündem 5: İsabeyli Mahallesi 1444-3021-3641-3690-3691 nolu parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu , yapılan oylama sonucu İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir  
01.08.2023309Gündem 6: Prof.Muammer Aksoy Mahallesi 1599 ada 44 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu , yapılan oylama sonucu İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir  
01.08.2023310Gündem 7: Pınarbaşı Mahallesi 2271 ADA 1,2,3,4,5,6,7,8 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu , yapılan oylama sonucu İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir  
01.08.2023311Gündem 8: Aydın İli, Nazilli İlçesi, Prof. M.Aksoy Mahallesi Ada No: 1598, Parsel No: 27 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususu, yapılan oylama sonucu İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
01.08.2023312Gündem 9: Aydın İli,Nazilli İlçesi, Arslanlı mahallesi,Ada No: 151,Parsel No:1 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği hususu yapılan oylama sonucu İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir  
01.08.2023313Gündem 10: Müktesepleri, öğrenim düzeyleri ve hizmet süreleri nedeniyle işgal ettikleri kadrolara ait derece değişikliklerinin yapılması gerektiğinden, bununla ilgili kadro derece değişikliği cetvelleri yazı ekinde sunulmuş olup yapılan oylama sonucu toplantıyakatılan meclis üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir.  
01.08.2023314Gündem 11: Yeni Yapı İnş. San. Tic. AŞ ile Belediyemiz arasında imzalanan Nazilli ilçesi Yeni Mh. 627 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı işi ile paylaşımı tamamlanan ancak satışı yapılamayan 7 adet ticari bağımsız bölümün ( A Blok 56, 63, 70 ve B Blok 58, 66, 69, 77 bağımsız bölüm numaralı taşınmazların) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca satılması hususunun , Plan Bütçe Komisyonuna havalesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

NAZİLLİ BELEDİYE MECLİSİ

2023 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısının

 03/08/2023 Tarihli 1. Birleşim 2. Oturumuna Ait

Karar Özetleri  

TARİHKARAR NOKARARIN KONUSU
    03.08.2023    315Gündem 1: İmar Komisyonuna katılan üyelerin oy birliği ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onanması için uygun gördüğü;                    Nazilli Cumhuriyet Mahallesi 494 nolu Ada alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir
  03.08.2023  316Gündem 2: İmar Komisyonuna katılan üyelerin oy birliği ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onanması için uygun gördüğü;                    Nazilli Cumhuriyet Mahallesi 567 nolu Ada Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar PlanıDeğişikliği yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.
03.08.2023317Gündem 3: İmar Komisyonuna katılan üyelerin oy birliği ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onanması için uygun gördüğü;                     Nazilli Karaçay Mahallesi 1519 Ada 15 parsel alanına ilişkin1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir.
03.08.2023318Gündem 4: İmar Komisyonuna katılan üyelerin oy birliği ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onanması için uygun gördüğü;                    Nazilli İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 2271 ADA 1,2,3,4,5,6,7,8 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir  
03.08.2023319Gündem 5: İmar Komisyonuna katılan üyelerin oy birliği ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onanması için uygun gördüğü;                    Nazilli Prof. M. Aksoy Mahallesi Ada No: 1598, Parsel No: 27 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir  
03.08.2023320Gündem 6: İmar Komisyonuna katılan üyelerin oy birliği ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onanması için uygun gördüğü;                     Nazilli İlçesi Arslanlı mahallesi, 151 Ada 1 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği yapılan oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilmiştir  
03.08.2023321Gündem 7: Yeni Mh. 627 ada 1 parsel A Blok 56, 63, 70 ve B Blok 58, 66, 69, 77 bağımsız bölüm numaralı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca satışının yeniden değerlendirilmesi hususu, Müdürlüğünden geldiği şekliyle (Yeni Mh. 627 ada 1 parsel A Blok 56, 63, 70 ve B Blok 58, 66, 69, 77 bağımsız bölüm numaralı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca satılması) oylamaya sunulmuş oy çokluğu ile red edilmiştir.  

#ilangovtr

Ilan no : ILN01869772